FIXBAN THIẾT BỊ GAMELOOP - LOẠI BỎ BAN THIẾT BỊ

 


LINK TẢI : CLICK TẢI-FILE-FIX

FIXBAN THIẾT BỊ LÀ GÌ?

FIXBAN là việc thay đổi thông số giả lập cũng như làm mới không cho nhà phát hành gim ban 10p cũng như 3 tháng. Việc fix ban chỉ có tác dụng ở 1 số trường hợp. Nếu muốn độ an toàn cao hơn thì cứ làm thôi ai cấm đâu nè :))
THAY ĐỔI THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐỂ CHỐNG LẠI LỆNH BAN THIẾT BỊ Ở MÁY TÍNH. MÁY NHÀ

-------------------------------------------------------
SMARTGAGA & GAMELOOP

VIDEO HƯỚNG DẪN FIX BAN THIẾT BỊ
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn